မီးပူဖင္မွာ ဂ်ီးေတြ တက္ေနလား မပူပါနဲ႔ ပါရာစီတေမာ့ (၂) ျပားရွိရင္ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္နည္း…

မီးပူဖင္မွာ ဂ်ီးေတြ တက္ေနလား မပူပါနဲ႔ ပါရာစီတေမာ့ (၂) ျပားရွိရင္ လြယ္ကူပါတယ္…

မီး ပူ ဖင္ မွာ ဂ်ီး ေတြ တက္ ေန လား မ ပူ ပါ နဲ႔… ပါ ရာ စီ တ ေမာ့ (၂) ျပား ရွိ ရင္ လြယ္က ူပါ တယ္ ဗ်… လက္ ေတြ႕ လုပ္ ၾကည့္ လိုက္ ပါ ေနာ္ … ။

ဂ်ီး ေတြ ေပ ေန တဲ့ အ ေပၚ မွာ ေဆး ျပား ေလး တင္ ထား မီး ပူ ကို အ ပူ နည္း နည္း ပဲ ထား ခ န ေန အ ရည္ ေပ်ာ္ ၾက ကုန္ ပီး တစ္ ရႉး အ ၾကမ္း ေလး နဲ႔ ပြတ္ လိုက္ ရင္ မီး ပူ မွာ ကပ္ ေန တဲ့ ဂ်ီး ေတြ အ ကုန္ ေျပာင္ ကုန္ တာ ပါ ပဲ …. ။

အိမ္ မွာ လက္ ေတြ႕ စမ္း ၾကည့္ ေနာ္

ကဲ မ လြယ္ ဘူး လား… ကိုယ္ သိ သ လို အ မ်ား သိ ေအာင္ မၽွ ေ၀ share ေပး ပါ

ဦးေက်ာ္

မီးပူဖငၼြာ ဂ္ီးေၾတ တက္ေနလား မပူပါနဲ႔ ပါရာစီေတမာ့ (၂) ်ပားရြိရင္ ၾလယၠဴပါတယ္…

မီး ပူ ဖင္ မြာ ဂ္ီး ေၾတ တက္ ေန လား မ ပူ ပါ နဲ႔… ပါ ရာ စီ တ ေမာ့ (၂) ်ပား ရြိ ရင္ ၾလယၠ ူပါ တယ္ ဗ္… လက္ ေၾတ႔ လုပ္ ၾကၫ့္ လိုက္ ပါ ေနာ္ … ။

ဂ္ီး ေၾတ ေပ ေန တဲ့ အ ေပၚ မြာ ေဆး ်ပား ေလး တင္ ထား မီး ပူ ကို အ ပူ နၫ္း နၫ္း ပဲ ထား ခ န ေန အ ရၫ္ ေပ္ာ္ ၾက ကုႏ္ ပီး တစ္ ရႉး အ ၾကမ္း ေလး နဲ႔ ျပတ္ လိုက္ ရင္ မီး ပူ မြာ ကပ္ ေန တဲ့ ဂ္ီး ေၾတ အ ကုႏ္ ေ်ပာင္ ကုႏ္ တာ ပါ ပဲ …. ။

အိမ္ မြာ လက္ ေၾတ႔ စမ္း ၾကၫ္႔ ေနာ္

ကဲ မ ၾလယ္ ဘူး လား… ကိုယ္ သိ သ လို အ မ္ား သိ ေအာင္ မြ္ ေ၀ share ေပး ပါ

ဦးေက္ာ္