ျမန္္မာျပည္တြင္၂၀၂၁ ေဖေဖၚဝါရီ လမွ စ၍ တိုိယိုတာကားမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္နိူင္ေတာ့မည္

ရန္ကုန္မွာ တိုိယိုတာကားစက္႐ုံစတင္ တည္ေဆာက္ၿပီ

သီလဝါ စက္မွုဇုံြတြင္ ေသာၾကာေန႔က တိုိယိုတာ ကား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံကိုိ စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုိက္ျခင္းျဖင့္ နိူင္ငံတြင္း ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ဆဌမေျမာက္္ စက္႐ုံျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဒၚလာ ၅၂.၆ သန္းတန္ စက္႐ုံမွ ၂၀၂၁ ေဖေဖၚဝါရီ လမွ စ၍ ပစ္ကပ္္ ထရပ္ကားမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္နိူင္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ ဆူဇူကီး၊ ကီယာ၊ ဟန္ေဒး ၊ နီဆန္း ႏွင့္ ဖိုဒ္ကားထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမ်ား စတင္လည္ပါတ္ေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရမွ ကားတင္သြြင္းမွုမ်ား စတင္္ တင္းက်ပ္ လာသည့္ ေနာက္ပိုင္း ေမလအတြင္း တိုိယိုတာမွ ျမန္မာေဈးကြက္သို႔ စတင္္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာမွ လက္ယာေမာင္းကားမ်ား တင္သြင္းမွု ကို ပိိတ္ပင္လာခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ကားမ်ားကိုိ ေငြေကာက္ခံမွုမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္မွ ျမန္မာသို႔ ကားတင္သြင္းမွုမ်ား တဝက္ခန႔္ ထိုးက်သြားခဲ့ရသည္။

ကားအသစ္မ်ား ေရာင္းအားသည္္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္္ အတြင္း ႏွစ္ဆခန႔္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုိင္းနိူင္ငံတြင္ ၁.၀၄ သန္းႏွင့္ ဗီီယက္နမ္တြင္္ ၂၈၀,၀၀၀ အရည္အတြက္ႏွင့္ မ်ားစြာ ေဝးကြာေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ တိုယိုိတာ ၏ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အာရွ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ဆုဆုမူမက္ဆူဒါက “ျမန္မာေဈးကြက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္က ဗီယက္နမ္္ အေနအထားမ်ိဳးရွိေနၿပီး မၾကာမီ အေတာအတြင္း ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ထုတ္လုပ္လာနိူင္မွာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

တိုယိုိတာ သည္ အသုံးျပဳၿပီး ကားေဈးကြက္တြင္ ထိပ္ဆုံးက ရွိေနေသာ္လည္း အရင္ေရာက္ႏွင့္ ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖို႔ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ တိုယိုိတာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ထိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီရွားတို႔တြင္ ေဈးကြက္၏ ထိပ္တြင္ရွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသည္္ ပို႔ကုန္မ်ား၏ ပင္မအခ်က္အျခာျဖစ္လာနိူင္သည္ဟု သုံးသပ္လ်က္ ရွိေနသည္။ တႏွစ္လ်င္ ကားအစီးေရ တသန္းခန႔္ တင္ပို႔ိေနသည္ supply chain ရွိရာ ထိုင္းနိူင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကို ျဖတ္သန္းသြားမည့္ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရးစၾကၤန္လမ္းမႀကီး ၿပီးစီးသြားပါက ရန္ကုန္ႏွင့္ဘန္ေကာက္သို႔ ထရပ္ကားမ်ား အဖို႔ တရက္ခရီးမ် ႏွင့္ ေရာက္နိူင္မည္လည္း ျဖစ္သည္ဟုခန႔္မွန္းထားၾကသည္။

နိူင္ငံတြင္းရွိိ အျခား ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားကဲ့သို႔ တိုယိုတာ သည္လည္း ကားပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုိ တပ္ဆင္တ္လုပ္သြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ တိုယိုတာ သည္ ျမန္မာ စက္႐ုံအား”မိခင္စက္႐ုံ” ႀကီး အျဖစ္ ထားရွိသြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ထိုိ႔အျပင္ နည္းပညာ ႏွင့္ လုပ္ငန္း အတတ္ပညာမ်ားကိုလည္း လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကား တိုယိုိတာ အဖို႔ ဂ်ပန္နိူင္ငံ အျပင္ဖက္တြင္ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားမ်ိဳး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထားရွိျခင္း ျဖစ္လာေပမည္။

chitsakar

Unicode

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*