၂၁-၇-၂၀၁၉မိုုးခေါင်တဲ့ စစ်ကိိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိိုင်း နဲ့ မ ကေ ွးတိိုင်းတို့အတွက်် မုန်တိုင််းလာပြီ

၂၁-၇-၂၀၁၉မိုုးခေါင်တဲ့ စစ်ကိိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိိုင်း နဲ့ မ ကေ ွးတိိုင်းတို့အတွက်် မုန်တိုင််းလာပြီ

ရင်ခုုန်သံနည်းနည်းမြန်လာသည််

၂၁-၇-၂၀၁၉

နံံနက််(ဝဝး၄၅)နာရီ။

၂၀၁၉ ခုနှစ််ဟာ ကမ္ဘာ့အပူပိုင်းသမူဒ္ဒယာတေ ွမှာ မုန်တိုင်းအဖြစ်နည်း တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော််မှာဆိုရင် မေလဆန်းက ဆိုင်ကလုန််းFerni တစ်လုံးသာ ဖြစ်ပါသေးတယ်။ အခြား အာရေဗျပင်လယ်် နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့မှာလည်း မုန်တိုင်း အဖြစ်နည်းနေပါတယ်။

အဲဒါကြောင့်် မုန်တိုင်းဖြစ်မှ မိုးရကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံံအလယ်ပိုင််းဒေသ (စစ်ကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း နဲ့ မ ကေ ွးတိိုင်း) တေ ွမှာ ဒီနှစ် မိုး အလ ွန် ခေါင်နေပါတယ်။

ဟော.. အခုတော့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော််ရဲ့ အ ရှေ့တောင်ပိုင်းထဲမှာ မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာတေ ွ စပြလာနေပါတယ်။ ဒီနှစ်အ တ ွင်း ဒါဟာ မုုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာ အနီးစပ်ဆုံး မြင်တေ ွ့ရခြင်းပါပဲ။

စောင့်ကြည့်ဖိို့လိုပါတယ်။

ဒေါက်တာထ ွန်းလ ွင််